Exelerating Bestuurdersportaal

AFM: Merel van Vroonhoven herbenoemd als voorzitter ESMA-comité voor beleggersbescherming

De AFM publiceert op haar website:

AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven is door de Board of Supervisors van ESMA herbenoemd tot voorzitter van het Investor Protection and Intermediaries Standing Committee (IPISC). Ze werd in 2016 benoemd als voorzitter van IPISC voor een periode van twee jaar. Die benoeming wordt nu met eenzelfde termijn verlengd.

ESMA is de Europese toezichtautoriteit voor de financiële markten. De vaste comités ondersteunen de Board of Supervisors van ESMA, die bestaat uit de bestuursvoorzitters van de nationale toezichthouders. IPISC geeft technisch advies ten aanzien van de kwaliteit van beleggingsdienstverlening.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Ga naar bericht AFM: Merel van Vroonhoven herbenoemd als voorzitter ESMA-comité voor beleggersbescherming

About author

Related Articles

Copyright © 2017 - Exelerating b.v. | Alle rechten voorbehouden. Kamer van Koophandel 65727746 - BTW NR. NL856234011B01 - IBAN NL29 INGB 0007210575. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zijn op te vragen via contact@exelerator.nl .