Exelerating Bestuurdersportaal

ABP investeert EUR 15 mln in verduurzaming Schiphol

ABP publiceert op haar website:

“ABP belegt 15 miljoen euro in groene obligaties van luchthaven Schiphol. Met de uitgifte gaat Schiphol het vliegveld verder verduurzamen. Deze investering in Nederland draagt bij aan de doelstelling van ABP om in toenemende mate verantwoord te beleggen.

Schiphol gaat met de langlopende leningen werken aan een omvangrijke verduurzamingsoperatie van de luchthaven. Het gaat onder meer om het energiezuiniger maken van terminals en elektrificatie van het wagenpark. In 2030 wil Schiphol circulair zijn en geen afval meer produceren.”

ABP publiceert verder:

“Het aantal groene obligaties in de beleggingsportefeuille van ABP neemt fors toe. Belegde ABP in 2016 in 59 groene obligaties, tegen een waarde van 1,4 miljard euro, eind 2017 lag dat getal al op 102, tegen een totale waarde van 3,49 miljard euro. ”

Fondsprofiel ABP:

ABP is een BPFv met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 413170 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 1111106 actieve bijdragers en 868454 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €75 per deelnemer en de totale beleggingskosten 76bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 128% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Ga naar bericht ABP investeert EUR 15 mln in verduurzaming Schiphol

About author

Related Articles

Copyright © 2017 - Exelerating b.v. | Alle rechten voorbehouden. Kamer van Koophandel 65727746 - BTW NR. NL856234011B01 - IBAN NL29 INGB 0007210575. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zijn op te vragen via contact@exelerator.nl .