Exelerating Bestuurdersportaal

OPF SNS Reaal: VIVAT brengt ook in 2019 pensioen onder bij pensioenfonds

OPF SNS Reaal Groep publiceert op haar website:

“VIVAT heeft het pensioenfonds gevraagd om ook in 2019 de pensioenregeling uit te voeren. Dit is goed nieuws. Het delen van de pensioenkosten leidt tot lagere kosten per deelnemer. Hierdoor is meer geld beschikbaar voor pensioenopbouw.

Pensioenfonds SNS REAAL voert de pensioenregeling uit voor de Volksbank en VIVAT. Vorig jaar is met de Volksbank een overeenkomst gesloten voor de periode 2018 tot en met 2020. Met VIVAT is toen afgesproken dat de regeling in ieder geval in 2018 bij het fonds zou worden ondergebracht.”

Fondsprofiel OPF SNS Reaal Groep:

SNS Reaal Groep is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 3410 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 5523 actieve bijdragers en 3829 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €310 per deelnemer en de totale beleggingskosten 36bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 0%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 114% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is ACTIAM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Ga naar bericht OPF SNS Reaal: VIVAT brengt ook in 2019 pensioen onder bij pensioenfonds

About author

Related Articles

Copyright © 2017 - Exelerating b.v. | Alle rechten voorbehouden. Kamer van Koophandel 65727746 - BTW NR. NL856234011B01 - IBAN NL29 INGB 0007210575. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zijn op te vragen via contact@exelerator.nl .