Exelerating Bestuurdersportaal

Pensioenfonds PostNL stijgt op ranglijst Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

POSTNL publiceert op haar website:

“Pensioenfonds PostNL vindt het belangrijk het pensioenvermogen op een maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen. Sinds 2016 zijn wij daar actief mee bezig, ook omdat onze deelnemers het belang ervan aangeven.

Zo wordt steeds meer ‘verantwoord’ belegd en gaat het pensioenfonds hier meer aandacht aan besteden tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Dat werpt zijn vruchten af! In de VBDO-ranglijst 2018 is Pensioenfonds PostNL 4 plaatsen gestegen, naar de 17e plaats. (VBDO: Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling)

In deze ranglijst worden de 50 grootste pensioenfondsen getoetst op vier thema’s: governance, beleid, implementatie en verantwoording.

Mooi om te zien dat de inspanningen worden beloond en Pensioenfonds PostNL met zijn beleggingen steeds meer bijdraagt aan een betere wereld! En het fonds blijft hiermee doorgaan de komende jaren.”

Fondsprofiel PostNL:

PostNL is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 8586 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 19532 actieve bijdragers en 30469 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €154 per deelnemer en de totale beleggingskosten 58bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Ga naar bericht Pensioenfonds PostNL stijgt op ranglijst Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

About author

Related Articles

Copyright © 2017 - Exelerating b.v. | Alle rechten voorbehouden. Kamer van Koophandel 65727746 - BTW NR. NL856234011B01 - IBAN NL29 INGB 0007210575. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zijn op te vragen via contact@exelerator.nl .