Exelerating Bestuurdersportaal

PWC: Collectiviteit is nodig voor optimaal pensioen

PWC publiceert op haar website:

Ook in een nieuw pensioenstelsel moeten deelnemers de voordelen van collectiviteit kunnen benutten. Volgens de PwC’ers Lilian van Duijnhoven en Patrick Heisen moeten de deelnemers worden overtuigd van die voordelen. Samen met Mieke van Veldhuizen (FNV) en André van den Berg (pensioenbestuurder) schreven zij hierover het volgende opiniestuk.

Nu de discussies over ons pensioenstelsel de eindfase ingaan, is het zaak dat we het overzicht bewaren en een paar belangrijke vragen beantwoorden. Wat willen we proberen op te lossen? Waar moet het bij een pensioendiscussie in essentie om gaan?
Eén uitgangspunt moet daarbij voorop staan: het pensioen dient op een zo efficiënt mogelijke manier bij te dragen aan een optimale vermogensvorming voor de oude dag. Het stelsel moet mogelijke belemmeringen opruimen die deze economische optimalisatie in de weg staan en de deelnemers in staat stellen om de voordelen van collectiviteit te benutten.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Ga naar bericht PWC: Collectiviteit is nodig voor optimaal pensioen

About author

Related Articles

Copyright © 2017 - Exelerating b.v. | Alle rechten voorbehouden. Kamer van Koophandel 65727746 - BTW NR. NL856234011B01 - IBAN NL29 INGB 0007210575. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zijn op te vragen via contact@exelerator.nl .