Exelerating Bestuurdersportaal

Selma Smit benoemd tot voorzitter van Pensioenfonds Banden- en Wielenbranche

Banden- en Wielenbranche publiceert op haar website:

“Selma Smit is benoemd tot voorzitter van ons fonds. Zij neemt het stokje over van Carel Bikkers, die waarnemend voorzitter was.

Selma Smit heeft geen binding met de banden- en wielenbranche en dat is precies de bedoeling! In het bestuursmodel dat Bpf Banden en Wielen sinds dit jaar heeft, is een onafhankelijk voorzitter vereist.”

Fondsprofiel Banden- en Wielenbranche:

Banden- en Wielenbranche is een BPFv met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 666 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 6068 actieve bijdragers en 1253 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €334 per deelnemer en de totale beleggingskosten 59bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 98% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Ga naar bericht Selma Smit benoemd tot voorzitter van Pensioenfonds Banden- en Wielenbranche

About author

Related Articles

Copyright © 2017 - Exelerating b.v. | Alle rechten voorbehouden. Kamer van Koophandel 65727746 - BTW NR. NL856234011B01 - IBAN NL29 INGB 0007210575. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zijn op te vragen via contact@exelerator.nl .