Exelerating Bestuurdersportaal

OPF Roba besteedt vermogensbeheer uit aan Kempen Capital Management

Roba publiceert in haar nieuwsbrief van september:

“Het bestuur van Roba Pensioenfonds heeft het afgelopen jaar intensief gewerkt aan de invulling en uitvoering van de organisatie rondom het vermogensbeheer. Vanwege de steeds toenemende eisen heeft het bestuur besloten om het vermogensbeheer uit te besteden en niet meer, zoals voorheen, in eigen beheer uit te voeren. Op deze manier worden met name de operationele taken van het vermogensbeheer uitbesteed en kan het bestuur en de beleggingscommissie zich meer richten op strategische vraagstukken. Na een zorgvuldig selectietraject is besloten om met ingang van 1 juli 2018 het vermogensbeheer uit te besteden aan Kempen Capital Management (KCM).”

Fondsprofiel Roba:

Roba is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 151 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 327 actieve bijdragers en 109 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €1020 per deelnemer en de totale beleggingskosten 26bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 3%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 137% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is KCM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Appel Pensioenuitvoering.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Ga naar bericht OPF Roba besteedt vermogensbeheer uit aan Kempen Capital Management

About author

Related Articles

Copyright © 2017 - Exelerating b.v. | Alle rechten voorbehouden. Kamer van Koophandel 65727746 - BTW NR. NL856234011B01 - IBAN NL29 INGB 0007210575. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zijn op te vragen via contact@exelerator.nl .