Exelerating Bestuurdersportaal

OPF Ballast Nedam kiest voor Stap APF

OPF Ballast Nedam publiceert op haar website:

“Gebleken is dat een overdracht naar een goede andere pensioenuitvoerder uiteindelijk de beste oplossing is voor de deelnemers en gepensioneerden van BNPF. De belangrijkste criteria waren: een stabiele lange termijn oplossing, behoud van kans op toekomstige toeslagverlening, behoud van kwaliteit in de uitvoering van de pensioenregeling en behoud van identiteit van BNPF in een separate kring.

Op 20 september heeft het bestuur van BNPF daarom besloten tot het overdragen van de pensioenen van alle deelnemers aan Stap APF en liquidatie van BNPF. Hiermee is BNPF formeel ‘in liquidatie’ gegaan. Dit besluit wordt gesteund door het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht van het pensioenfonds. Het besluit van het bestuur moet nog wel worden beoordeeld door De Nederlandsche Bank, de nationale toezichthouder op de financiële sector.

Na goedkeuring van De Nederlandsche Bank zullen de opgebouwde pensioenen begin 2019 aan Stap APF worden overgedragen. Daarna zal in de loop van 2019 het pensioenfonds worden opgeheven (geliquideerd).”

Fondsprofiel Ballast Nedam:

Ballast Nedam is een OPF met eind Q2 2018 een belegd vermogen van € 1046 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2017 684 actieve bijdragers en 2375 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2017 €314 per deelnemer en de totale beleggingskosten 17bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2018 een rendement van 2%.Eind Q2 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non-external.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Ga naar bericht OPF Ballast Nedam kiest voor Stap APF

About author

Related Articles

Copyright © 2017 - Exelerating b.v. | Alle rechten voorbehouden. Kamer van Koophandel 65727746 - BTW NR. NL856234011B01 - IBAN NL29 INGB 0007210575. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zijn op te vragen via contact@exelerator.nl .